Zorg aanvragen

De indicatieaanvraag

De indicatiestelling bestaat uit drie stappen:

Elke wijkverpleegkundige niveau 5 mag voor u een indicatie stellen voor persoonlijke verzorging en verpleging. Mocht u veel zorg nodig hebben wat onder de WLZ valt, Wet Langdurige Zorg, dan kunt U uw aanvraag schriftelijk of telefonisch bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indienen. Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de zorg die u wenst, wil de Wijkverpleegkundige of CIZ graag een aantal dingen van u weten. De wijkverpleegkundige komt altijd bij u thuis om de zorgvraag goed in beeld te krijgen. Voor Huishoudelijke hulp en Ondersteunende begeleiding dient u een aanvraag in bij uw gemeente, bij het WMO loket. CMZ kan u helpen bij de aanvraag bij uw gemeente.

Als u een indicatie aanvraagt kunt u kiezen voor Zorg in natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB), dit houd in dat Zorg in Natura gecontracteerde zorgverleners zijn en een PGB is dat u zorg in koopt door zelf een zorgverlener te kiezen. Dit kan zowel formele of informele zorgverlener zijn.

Bel ons