Ondersteunende en activerende begeleiding

Ondersteunende begeleiding

Ondersteunende begeleiding is gericht op mensen die te maken hebben met verlies van zelfredzaamheid, regieverlies en sociaal isolement. Zij zijn niet meer in staat zelf hun dagelijks leven te overzien.

Onze begeleiding is erop gericht de cliënt te leren accepteren hoe nu om te gaan met de persoonlijke leef- en gezondheidssituatie om deel te kunnen blijven uitmaken van deze samenleving en ter voorkoming van een sociaal isolement.

Wij bieden ook praktische ondersteuning, zoals het helpen bij het plannen van de dagelijkse / wekelijkse bezigheden zoals zaken regelen, toezicht houden, helpen de dag in te vullen en om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Maar ook dag verzorging of dagbesteding of hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden. Bij het ondersteunen van het behoud van vaardigheden wordt vooral gekeken naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan.

De ondersteunende begeleiding kan zich ook richten op mantelzorgers, familie en /of vrienden, zodat hun inzet niet tot overbelasting leidt.

Activerende begeleiding

Anders dan bij ondersteunende begeleiding (ook AB genoemd) is activerende begeleiding gericht op de gevolgen van een aandoening. Deze begeleiding is meestal van kortdurende aard en erop gericht om vaardigheden of gedrag te veranderen en /of te verbeteren, zodat de cliënt leert om te gaan met ziekte, aandoening of stoornis en meer uit het leven kan halen dan wat hij /zij had voorzien.

Bij activerende begeleiding kunt u denken aan: gesprekken, trainingen en oefeningen om gedrag en sociale vaardigheden te veranderen c.q. te verbeteren.

Bel ons